คณะมนุษยศาสตร์จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
สัปดาห์วันมนุษยศาสตร์ครบรอบ ๔๕ ปี

 

                    คณะมนุษยศาสตร์จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาส“สัปดาห์วันมนุษยศาสตร์ครบรอบ ๔๕ ปี” เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๗.๐๙ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาพ่อขุนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ