คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (ราม๑) อาคาร 1 ชั้น ๑

                           เบอร์ติดต่อโครงการฯ โทรศัพท์ : 0971645651                         

Page : https://www.facebook.com/โครงการพิเศษ-หลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว-มหาวิทยาลัยรามคำแหง-434471766762727/

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว

            โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่บัดนี้ – 3 กรกฎาคม 2565 เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นระบบ Block Course เรียนจบหลักสูตรภายใน 3 ปี และศึกษา ณ สถานที่จริง บรรยายในชั้นเรียน และเชิญอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงระดับชาติหลายท่าน อาทิ ศ.ดร.ม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ และ อ.ประสาท ทองอร่าม (ครูมืด) เป็นต้น ปีสุดท้ายสอนการทำทัวร์และไปต่างประเทศ เรียนจบแล้วสามารถไปสอบบัตรมัคคุเทศก์ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเงินไปอบรมเพิ่ม หรือสอบเข้าหน่วยงานของรัฐหรือทำอาชีพที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอื่นๆ

           ค่าใช้จ่ายเทอมละ 22,000 บ.และภาคฤดูร้อน 12,000 บ. เรียนทั้งสิน 8 เทอม(ค่าใช้จ่ายในการออกทริปในแต่ละครั้งแยกออกจากค่าเทอมต่างหาก) มาสมัครด้วยตนเองที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ สนใจติดต่อสอบถามโทร 097-164-5651