ติดต่อเพิ่มเติม https://www.facebook.com/HUSPRU

โครงการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์
🥏เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 🎓
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ✨
🔸สาขาภาษาอังกฤษ
🔸สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
📖 จัดการเรียนสอนภาคค่ำ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.
📍สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. – 22 ก.ค. 2565
ณ สำนักงานโครงการศึกษาภาคพิเศษ
คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1
☎ 023108266
📱 0891297822