รายละเอียดเพิ่มเติม


 1. กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่  (ส่วนกลาง) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

1. รับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. - 20 มิ.ย. 2565  
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 2565  
3. รับสมัครด้วยตนเอง   ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 30 พ.ค. 2565 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2565 


 2. ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการศึกษา : ปฏิทินการศึกษาการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2565  
ดาวน์โหลด : ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) คลิกที่นี่   
    1. สารอธิการบดี 
    2. สารบัญ 
    3. รายละเอียดและข้อควรทราบเกี่ยวกับการสมัครเรียน คลิกที่นี่ 
    4. แผนกำหนดการและโครงสร้างหลักสูตร  คลิกที่นี่
 
     1. คณะนิติศาสตร์  6. คณะรัฐศาสตร์  
     2. คณะบริหารธุรกิจ 7. คณะเศรษฐศาสตร์  
     3. คณะมนุษยศาสตร์ 8. คณะสื่อสารมวลชน    
     4. คณะศึกษาศาสตร์ 9. คณะพัฒนาทรัพนากรมนุษย์  
     5. คณะวิทยาศาสตร์    
   5. ภาคผนวก (ข้อบังคับ ม.ร., ระเบียบ ม.ร. และประกาศ ม.ร.) คลิกที่นี่ 
   
ตารางเรียน :   ตารางเรียน มร. 30 (ส่วนกลาง) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565    
ทดสอบภาษาไทย :  การทดสอบภาษาไทยสำหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ ปีการศึกษาที่ 1/2565

 3. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทางไปรษณีย์ 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง) 
    กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. - 20 มิ.ย. 2565 

 ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสารประกอบการสมัคร

กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์

ถึง "หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา"
        สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
        มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ปณ. 1003 
        ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพ ฯ 10241

 

กรณีจัดส่งบริษัทขนส่งเอกชน

ถึง "หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา"
        สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป. ชั้น 3)
        มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
        โทร 023108623

 

    ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. - 3 ก.ค. 2565
หมายเหตุ :  1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่
    โทร. 023108615, 023108623 หรือ 023108000 ต่อ 4831, 4834, 4836, 4837, 4838 
    fax. 023108628 และ ไลน์ไอดี 023108623
  2. สอบถามสถานะการชำระเงิน (สำหรับผุ้สมัครทางอินเทอร์เน็ต) โทร. 023108052 , 023108142


 5. การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 
   กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง 
   ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 30 พ.ค. 2565 
   ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2565
    

 ติดต่อคณะมนุษยศาสตร์  023108263 , 023108269 , 0892057726