สำหรับลงทะเบียน https://forms.gle/vyUBUTn2mky4td7N6
 

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปที่อาคารสองแคว 2 ชั้น 5 กองงานวิทยาเขตบางนา หรือรับชมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เพจคณะ
มนุษยศาสตร์ https://www.facebook.com/PRHum