• เปิดแล้ว! โครงการอบรมภาษารัสเซีีย ครั้งที่ 52 อบรมระหว่างวันที่ 18 ก.พ. - 8 เมย. 60 (ดูรายละเอียด) 


 • ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิสด-เนียน กูรมะโรหิต เชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเขียนเรียงความ หัวข้อ "ชีวิตและผลงาน สด กูรมะโรหิต" ความยาว ๕-๗ หน้ากระดาษ เอ4 จำนวนที่ผลงานที่ส่ง ๕ ชุด เพื่อชิงทุนการศึกษาทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ทุน ส่งผลงานได้ที่ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ชั้น ๕ อาคาร ๒ คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ดูรายละเอียด) 
 • ม.ร. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน  (ดูรายละเอียด)
 • ประกาศ รายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทขัดสน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ...(ดูรายละเอียด) 
 • ประกาศภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 2 ปีการศึกษา2559 กระบวนวิชา LIS 4109 (IS 309,IS409) (ดูรายละเอียด) 
 • คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี ๒๕๕๘  
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  
 • ศูนย์ส่งเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ... รายละเอียด คลิก 
            เปิดให้บริการด้านการแปลภาษา จำนวน 16 ภาษา ได้แก่  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  สเปน  รัสเซีย  โปรตุเกส  จีน  ญี่ปุ่น   เวียดนาม ลาว  เขมร  พม่า  มลายู  อาหรับ  ฮินดี  แก่นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยคณาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในแต่ละภาษาเป็นอย่างดี  ติดต่อได้ที่  ศูนย์ส่งเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร์  ชั้น 1 อาคาร 2  โทรศัพท์ 0-2310-8263, 0-2318-0054, 0-2318-0055 ต่อ 1049  โทรสาร 0-2310-8260  มือถือ 0-8565-3152    
 • ม.ร. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน (ดูรายละเอียด)
 • ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตูซาร์ นวย  ที่ได้รับมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (ชาวต่างประเทศ) พุทธศักราช 2559 (ดูรายละเอียด)
 • ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เจ๋ง ได้รับทุนสพฐ. เรียนต่างประเทศ กลับมามีตำแหน่งรองรับ (ดูรายละเอียด)
 • บัณฑิตและว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน น.ส. พิมพ์นรี สองเมือง ได้รับทุน สพฐ.  ได้เผยถึงประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้รับทุนครั้งนี้ว่า... (ดูรายละเอียด)
 • เปิดแล้วจ้า!!!! โครงการอบรมภาษารัสเซีย ครั้งที่ 51 (ดูรายละเอียด)
 • บัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปนได้รับทุน สพฐ ศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตและเพิ่มพูนความรู้ที่มหาวิทยาลัย Santiago de Compostela ประเทศสเปน เผยถึงประสบการณ์ครั้งนี้ว่า. (ดูรายละเอียด)
 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดูรายละเอียด)

 

บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

http://www.human.ru.ac.th/grad 

   รับสมัครนักศึกษาใหม่  !!!!!

IMAGE วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 17 January 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 5 ครั้ง Read More...
IMAGE "Let Me Fly" Career Planning Workshop
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 26 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 48 ครั้ง Read More...
IMAGE "อ่านสื่อออก ตามสื่อทัน SEASON 2"
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 22 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 81 ครั้ง Read More...
IMAGE "๔๐๐ ปีดอนกิโฆเต้ฯ ภาค ๒และ ๔๐๐ ปีมรณกาลเซร์บันเตส"
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 22 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 80 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการพัฒนานักศึกษา "ภาษาตะวันตกสัมพันธ์"
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 21 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 84 ครั้ง Read More...
IMAGE “PDCA สำคัญไฉน”
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 14 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 68 ครั้ง Read More...
IMAGE พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 05 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 51 ครั้ง Read More...
IMAGE วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๔๕ ปี
เผยแพร่เมื่อ : Saturday, 26 November 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 53 ครั้ง Read More...
IMAGE ชาวมนุษยศาสตร์ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 22 November 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 66 ครั้ง Read More...
IMAGE “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์”
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 10 November 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 244 ครั้ง Read More...
IMAGE พิธีสงฆ์ วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 28 September 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 209 ครั้ง Read More...
IMAGE มรดกธรรมนำคุณค่าสู่ชีวิต
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 19 August 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 232 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการ “สานรักสานสัมพันธ์”
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 15 August 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 269 ครั้ง Read More...
IMAGE BiG Cleaning DaY
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 11 August 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 320 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการ"ไหว้ครูรู้คุณสานสัมพันธ์น้องพี่"
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 26 July 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 223 ครั้ง Read More...
IMAGE “สายใยน้ำเงินทอง ๕๙”
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 26 July 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 256 ครั้ง Read More...
IMAGE ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2559
เผยแพร่เมื่อ : Saturday, 23 July 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 197 ครั้ง Read More...
IMAGE “การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน”
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 06 July 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 227 ครั้ง Read More...
IMAGE ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 27
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 06 July 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 129 ครั้ง Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๕๘
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 10 September 2015
จำนวนผู้เข้าชม : 238 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการเสวนา เรื่อง สองวัฒนธรรมบนฝั่งคลองแสนแสบ
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 24 June 2015
จำนวนผู้เข้าชม : 269 ครั้ง Read More...
IMAGE การประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาเยอรมัน
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 02 December 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 1218 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการเสวนาทางวิชาการ วันภาษาไทยแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 29 July 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 786 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการบรรยาย เรื่อง "อุดมศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 19 July 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 735 ครั้ง Read More...
IMAGE คณะมนุษยศาสตร์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๕๖
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 07 June 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 526 ครั้ง Read More...
IMAGE รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๕
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 06 June 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 430 ครั้ง Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการ “ชีวิตและผลงาน สด กรู มะโรหิต”
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 07 February 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 365 ครั้ง Read More...
IMAGE คณะมนุษยศาสตร์ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 14 January 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 681 ครั้ง Read More...

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ