• ประกาศ รายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทขัดสน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ...(ดูรายละเอียด) 
 • ประกาศภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 2 ปีการศึกษา2559 กระบวนวิชา LIS 4109 (IS 309,IS409) (ดูรายละเอียด) 
 • มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษา ประจำภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ ขึ้นไป จำนวน ๒๐ ทุน ๆ ละ ๔,๐๐๐.- บาท นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ประสงค์จะขอรับทุนฯ ติดต่อขอทราบรายละเอียด ได้ที่ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคาร ๑ คณะมนุษยศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๓๑๘-๐๐๕๔ , ๐-๒๓๑๘-๐๐๕๕ ต่อ ๑๐๔๙ คุณสุธารัตน์ ...(ดูรายละเอียด) 
 • คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี ๒๕๕๘  
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  
 • ศูนย์ส่งเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ... รายละเอียด คลิก 
            เปิดให้บริการด้านการแปลภาษา จำนวน 16 ภาษา ได้แก่  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  สเปน  รัสเซีย  โปรตุเกส  จีน  ญี่ปุ่น   เวียดนาม ลาว  เขมร  พม่า  มลายู  อาหรับ  ฮินดี  แก่นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยคณาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในแต่ละภาษาเป็นอย่างดี  ติดต่อได้ที่  ศูนย์ส่งเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร์  ชั้น 1 อาคาร 2  โทรศัพท์ 0-2310-8263, 0-2318-0054, 0-2318-0055 ต่อ 1049  โทรสาร 0-2310-8260  มือถือ 0-8565-3152    
 • คณะมนุษยศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตูซาร์ นวย อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ที่ได้รับมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (ชาวต่างประเทศ) พุทธศักราช 2559 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านภาษาไทย หรือภาษาไทยถิ่นได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลในองค์กรและสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
  (ดูรายละเอียด)
 • ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เจ๋ง ได้รับทุนสพฐ. เรียนต่างประเทศ กลับมามีตำแหน่งรองรับ (ดูรายละเอียด)
 • คณะมนุษยศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ตูซาร์ นวย อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ที่ได้รับมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (ชาวต่างประเทศ) พุทธศักราช 2559 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านภาษาไทย หรือภาษาไทยถิ่นได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างให้แก่บุคคลในองค์กรและสังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (ดูรายละเอียด)
 • บัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมันและว่าที่มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกัน น.ส. พิมพ์นรี สองเมือง ได้รับทุน สพฐ. ตอนนี้ได้บรรจุสอนภาษาเยอรมันที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยเพิ่งได้บรรจุเป็นข้าราชการครูได้เผยถึงประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้รับทุนครั้งนี้ว่า... (ดูรายละเอียด)
 • เปิดแล้วจ้า!!!! โครงการอบรมภาษารัสเซีย ครั้งที่ 51 
    ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 29 ก.ค. 2559 ทุกวันในเวลาราชการ เว้นวันอาทิตย์ เปิดอบรม 3 หลักสูตร์ ดังนี้
  - ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 (RS1) 48 ชั่วโมง  อบรมวันเสาร์ 09.00 - 16.00น.
  - ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 (RS2) 48 ชั่วโมง  อบรมวันเสาร์ 09.00 - 16.00น.
  - ภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว (RT1) 48 ชั่วโมง   อบรมวันเสาร์ 09.00 - 16.00น.
  สมัครได้ที่ สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0 2310 0054, 0 2318 0055, ต่อ 1099, 1093 หรือ 08 1854 3340, 08 1647 1200, 08 1349 9045, 09 8096 4542
  (ดูรายละเอียด)
 • บัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปนได้รับทุน สพฐ ศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตและเพิ่มพูนความรู้ที่มหาวิทยาลัย Santiago de Compostela ประเทศสเปน โดยเพิ่งได้บรรจุเป็นข้าราชการครู โดยได้เผยถึงประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้รับทุนครั้งนี้ว่า... (ดูรายละเอียด)
 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดูรายละเอียด)

 

บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

http://www.human.ru.ac.th/grad 

   รับสมัครนักศึกษาใหม่  !!!!!

IMAGE “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์”
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 10 November 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 102 ครั้ง Read More...
IMAGE พิธีสงฆ์ วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 28 September 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 129 ครั้ง Read More...
IMAGE มรดกธรรมนำคุณค่าสู่ชีวิต
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 19 August 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 160 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการ “สานรักสานสัมพันธ์”
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 15 August 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 181 ครั้ง Read More...
IMAGE BiG Cleaning DaY
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 11 August 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 217 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการ"ไหว้ครูรู้คุณสานสัมพันธ์น้องพี่"
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 26 July 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 134 ครั้ง Read More...
IMAGE “สายใยน้ำเงินทอง ๕๙”
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 26 July 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 168 ครั้ง Read More...
IMAGE ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2559
เผยแพร่เมื่อ : Saturday, 23 July 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 126 ครั้ง Read More...
IMAGE “การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน”
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 06 July 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 144 ครั้ง Read More...
IMAGE ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 27
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 06 July 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 80 ครั้ง Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๕๘
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 10 September 2015
จำนวนผู้เข้าชม : 164 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการเสวนา เรื่อง สองวัฒนธรรมบนฝั่งคลองแสนแสบ
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 24 June 2015
จำนวนผู้เข้าชม : 197 ครั้ง Read More...
IMAGE การประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาเยอรมัน
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 02 December 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 1126 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการเสวนาทางวิชาการ วันภาษาไทยแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 29 July 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 657 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการบรรยาย เรื่อง "อุดมศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 19 July 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 667 ครั้ง Read More...
IMAGE คณะมนุษยศาสตร์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๕๖
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 07 June 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 447 ครั้ง Read More...
IMAGE รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๕
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 06 June 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 359 ครั้ง Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการ “ชีวิตและผลงาน สด กรู มะโรหิต”
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 07 February 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 295 ครั้ง Read More...
IMAGE คณะมนุษยศาสตร์ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 14 January 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 589 ครั้ง Read More...

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ