• เปิดแล้ว! โครงการอบรมภาษารัสเซีีย ครั้งที่ 52 อบรมระหว่างวันที่ 18 ก.พ. - 8 เมย. 60 (รายละเอียด) 
 • มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (ม.ศ.ม.ษ.) ให้ทุนการศึกษา ภาค ๒/๒๕๕๙ จำนวน ๒๐ ทุน  ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียด) 
 • นศ.คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย คว้ารางวัลประกวดกวีนิพนธ์  (รายละเอียด) 
 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 ต้องไปดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  (รายละเอียด) 
 • ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  ร่วมกับ มูลนิธิสด-เนียน กูรมะโรหิต เชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเขียนเรียงความ หัวข้อ "ชีวิตและผลงาน สด กูรมะโรหิต" เพื่อชิงทุนการศึกษาทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ทุน  (รายละเอียด) 
 • ประกาศ รายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทขัดสน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ...(รายละเอียด)
 • ประกาศภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค 2 ปีการศึกษา2559 กระบวนวิชา LIS 4109 (IS 309,IS409) (รายละเอียด) 
 • คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี ๒๕๕๘  (รายละเอียด)
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์   (รายละเอียด)
 • ศูนย์ส่งเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ... (รายละเอียด) 
      
 • ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตูซาร์ นวย  ที่ได้รับมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (ชาวต่างประเทศ) พุทธศักราช 2559 (รายละเอียด)
 • ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เจ๋ง ได้รับทุนสพฐ. เรียนต่างประเทศ กลับมามีตำแหน่งรองรับ (รายละเอียด)
 • บัณฑิตและว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน น.ส. พิมพ์นรี สองเมือง ได้รับทุน สพฐ.  ได้เผยถึงประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้รับทุนครั้งนี้ว่า... (รายละเอียด)
 • บัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปนได้รับทุน สพฐ ศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตและเพิ่มพูนความรู้ที่มหาวิทยาลัย Santiago de Compostela ประเทศสเปน เผยถึงประสบการณ์ว่า. (รายละเอียด)
 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (รายละเอียด)

 

บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

http://www.human.ru.ac.th/grad 

   รับสมัครนักศึกษาใหม่  !!!!!

IMAGE โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นฯ ครั้งที่ ๖
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 17 February 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 14 ครั้ง Read More...
IMAGE การบรรยายเรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับความก้าวหน้าในอาชีพ”
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 16 February 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 47 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการเรียนรู้โบราณสถานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๒ (นครปฐม)
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 03 February 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 63 ครั้ง Read More...
IMAGE กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนสำหรับครูและนักเรียน
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 31 January 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 76 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการปัจฉิมนิเทศ เรื่อง กลยุทธ์พัฒนาตนสู่สังคมศตวรรษที่ ๒๑
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 31 January 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 113 ครั้ง Read More...
IMAGE พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน
เผยแพร่เมื่อ : Saturday, 21 January 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 59 ครั้ง Read More...
IMAGE วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 17 January 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 91 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา "Let Me Fly" Career Planning Workshop
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 26 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 132 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการบริการวิชาการแก่สังคมรำลึกถึงดอนกิโฆเต้ฯ ภาค ๒
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 22 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 185 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการพัฒนานักศึกษา "ภาษาตะวันตกสัมพันธ์"
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 21 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 144 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา หัวข้อ “PDCA สำคัญไฉน”
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 14 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 143 ครั้ง Read More...
IMAGE พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 05 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 86 ครั้ง Read More...
IMAGE วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๔๕ ปี
เผยแพร่เมื่อ : Saturday, 26 November 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 115 ครั้ง Read More...
IMAGE ชาวมนุษยศาสตร์ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 22 November 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 125 ครั้ง Read More...
IMAGE “ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์”
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 10 November 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 333 ครั้ง Read More...
IMAGE พิธีสงฆ์ วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 28 September 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 257 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการ "มรดกธรรมนำคุณค่าสู่ชีวิต"
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 19 August 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 288 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการ “สานรักสานสัมพันธ์”
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 15 August 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 339 ครั้ง Read More...
IMAGE BiG Cleaning DaY
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 11 August 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 401 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการ"ไหว้ครูรู้คุณสานสัมพันธ์น้องพี่"
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 26 July 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 270 ครั้ง Read More...
IMAGE งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ “สายใยน้ำเงินทอง ๕๙”
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 26 July 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 323 ครั้ง Read More...
IMAGE ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2559
เผยแพร่เมื่อ : Saturday, 23 July 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 248 ครั้ง Read More...
IMAGE พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา๒๕๕๘
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 10 September 2015
จำนวนผู้เข้าชม : 293 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการเสวนา เรื่อง สองวัฒนธรรมบนฝั่งคลองแสนแสบ
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 24 June 2015
จำนวนผู้เข้าชม : 327 ครั้ง Read More...
IMAGE การประชุมวิชาการนานาชาติด้านภาษาเยอรมัน
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 02 December 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 1261 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการเสวนาทางวิชาการ วันภาษาไทยแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 29 July 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 855 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการบรรยาย เรื่อง "อุดมศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 19 July 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 777 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการเสวนา “เปิดประตูสู่ภาษาจีน”
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 10 July 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 1007 ครั้ง Read More...
IMAGE ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ๒๕๕๖
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 07 June 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 590 ครั้ง Read More...
IMAGE รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๕
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 06 June 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 475 ครั้ง Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการ “ชีวิตและผลงาน สด กรู มะโรหิต”
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 07 February 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 414 ครั้ง Read More...
IMAGE คณะมนุษยศาสตร์ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 14 January 2013
จำนวนผู้เข้าชม : 745 ครั้ง Read More...

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ