Get Adobe Flash player

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาตรี) 

ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 28 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2559

            เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขายใบสมัคร วันที่ 2 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2559  รับสมัคร วันที่ 13 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2559
เริ่มเรียน วันที่ 4 กรกฎาคม 2559  เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00น.

สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานโครงการภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1
โทร. 0-2310-8263, 0-2318-0054-55 ต่อ 1120-22

รายละเอียด คลิก

##############

  • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดูรายละเอียด)
  • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ดูรายละเอียด)
  • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบการสอบคัดเลือก (ดูรายละเอียด)
  • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์  เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ดูรายละเอียด)
  • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว (ดูรายละเอียด)
  • ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ เปิดโครงการอบรมภาษารัสเซียครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 7 พ.ค.- 2 ก.ค. 59 เปิดรับสมัคร 18 เม.ย. - 5 พ.ค.59 (ดูรายละเอียด)  
  • ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดูรายละเอียด)

 

บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

http://www.human.ru.ac.th/grad 

   รับสมัครนักศึกษาใหม่  !!!!!