Get Adobe Flash player

น่าเรียนนะคะ คณะมนุษยศาสตร์  spot คณะมนุษยศาสตร์ 

******************

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปริญญาตรี) 

ภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 28 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 255                

เปิดรับสมัคร 2 สาขาวิชา    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขายใบสมัคร วันที่ 2 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2559  รับสมัคร วันที่ 13 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2559
เริ่มเรียน วันที่ 4 กรกฎาคม 2559  เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00น.

สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานโครงการภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1
โทร. 0-2310-8263, 0-2318-0054-55 ต่อ 1120-22

รายละเอียด คลิก

##############

 • ตารางการฟัง วิชา ENG2102, ENG3201(EN309) ภาคฤดูร้อน 2558 (คลิก) 

  ############

   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     รับสมัครนักศึกษาใหม่  !!!!!

  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
  (จบแล้วได้บัตรมัคคุเทศก์ทั้งในและต่างประเทศ )  รุ่นที่ 10 เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์    


  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2559 

  โครงการพิเศษ หลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คลิก) 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี 2558  
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  
 • ศูนย์ส่งเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ... รายละเอียด คลิก 
         เปิดให้บริการด้านการแปลภาษา จำนวน 16 ภาษา ได้แก่  อังกฤษ  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  สเปน  รัสเซีย  โปรตุเกส  จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี เวียดนาม ลาว  เขมร  พม่า  มลายู  อาหรับ  ฮินดี  แก่นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยคณาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในแต่ละภาษาเป็นอย่างดี 
         ติดต่อได้ที่  ศูนย์ส่งเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร์  อาคาร 2 ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-2310-8263, 0-2318-0054, 0-2310-0055 ต่อ 1030  โทรสาร 0-2310-8260  มือถือ 0-8565-3152  
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดูรายละเอียด) 
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์  เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน (ดูรายละเอียด)
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ดูรายละเอียด)  
 • ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ เปิดโครงการอบรมภาษารัสเซียครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 7 พ.ค.- 2 ก.ค. 59 เปิดรับสมัคร 18 เม.ย. - 5 พ.ค.59 (ดูรายละเอียด)  
 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ดูรายละเอียด)

 

บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

http://www.human.ru.ac.th/grad 

   รับสมัครนักศึกษาใหม่  !!!!!