คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Faculty of Humanities : Ramkhamhaeng University (HUB)
     
282 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

สายตรงหน่วยทะเบียน : 02-310-8269, 089-205-7726
โทรศัพท์ : 02-310-8250

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เพจคณะมนุษยศาสตร์ : https://www.facebook.com/PRHum
ติดต่อแปลภาษา : 
02-310-8280 , โทรสาร : 02-310-8260
หรือ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เพจมูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
: https://www.facebook.com/HumanEF
ติดต่อร้านถ่ายเอกสาร : 089-134-8378