•   เปิดแล้ว! โครงการอบรมภาษารัสเซีีย ครั้งที่ ๕๓  อบรมระหว่างวันที่ ๖ พ.ค. - ๒๔ มิ.ย. ๖๐ (รายละเอียด) 

 • ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความชิงรางวัลสด-เนียน กูรมะโรหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายละเอียด) 
 • ประกาศทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยพัดจาดจารัน ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ ส.ค. - ๒ พ.ย.๖๐ (รายละเอียด) 
 • ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560  การรับสมัครและลงทะเบียนเรียนส่วนกลาง (รายละเอียด) 
 • ข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษา (Pre degree) คณะมนุษยศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รายละเอียด) 
 • บัณฑิตศึกษาเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจการใช้ภาษาไทยในงานวิชาการ เข้าร่วมรับฟังการประชุม โครงการพัฒนานักศึกษาเรื่อง “ศิลปะการใช้ภาษาไทยฯ (รายละเอียด) 
 • กระบวนวิชาที่จัดสอบเอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (รายละเอียด) 
 • มูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (ม.ศ.ม.ษ.) ให้ทุนการศึกษา ภาค ๒/๒๕๕๙ จำนวน ๒๐ ทุน  ทุนละ ๔,๐๐๐ บาท (รายละเอียด) 
 • นศ.คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย คว้ารางวัลประกวดกวีนิพนธ์  (รายละเอียด) 
 • ภาควิชาภาษาไทยฯ ร่วมกับ มูลนิธิสด-เนียน กูรมะโรหิต เชิญนักศึกษาระดับป.ตรี คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเขียนเรียงความ หัวข้อ "ชีวิตและผลงาน สด กูรมะโรหิต" เพื่อชิงทุนการศึกษาทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ ทุน  (รายละเอียด) 
 • ประกาศ รายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทขัดสน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ...(รายละเอียด)
 • ประกาศภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ กระบวนวิชา LIS 4109 (IS 309,IS409) (รายละเอียด) 
 • คู่มือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี ๒๕๕๘  (รายละเอียด)
 • ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง กำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์   (รายละเอียด)
 • ศูนย์ส่งเสริมการแปล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ... (รายละเอียด) 
      
 • ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตูซาร์ นวย  ที่ได้รับมอบเข็มและโล่เชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น (ชาวต่างประเทศ) พุทธศักราช ๒๕๕๙ (รายละเอียด)
 • ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เจ๋ง ได้รับทุนสพฐ. เรียนต่างประเทศ กลับมามีตำแหน่งรองรับ (รายละเอียด)
 • บัณฑิตและว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน น.ส. พิมพ์นรี สองเมือง ได้รับทุน สพฐ.  ได้เผยถึงประสบการณ์และความรู้สึกที่ได้รับทุนครั้งนี้ว่า... (รายละเอียด)
 • บัณฑิตสาขาวิชาภาษาสเปนได้รับทุน สพฐ ศึกษาต่อระดับปริญญาบัณฑิตและเพิ่มพูนความรู้ที่มหาวิทยาลัย Santiago de Compostela ประเทศสเปน เผยถึงประสบการณ์ว่า. (รายละเอียด)
 • ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจส่งบทความวิจัย บทความวิชาการและบทวิจารณ์หนังสือ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (รายละเอียด)
 ศูนย์เกาหลีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

http://www.human.ru.ac.th/grad 

IMAGE ห้องสมุดดิจิตอล
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 20 February 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 170 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นฯ ครั้งที่ ๖
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 17 February 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 267 ครั้ง Read More...
IMAGE การบรรยายเรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับความก้าวหน้าในอาชีพ”
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 16 February 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 201 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการเรียนรู้โบราณสถานสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๒ (นครปฐม)
เผยแพร่เมื่อ : Friday, 03 February 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 199 ครั้ง Read More...
IMAGE กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนสำหรับครูและนักเรียน
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 31 January 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 261 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการปัจฉิมนิเทศ เรื่อง กลยุทธ์พัฒนาตนสู่สังคมศตวรรษที่ ๒๑
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 31 January 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 311 ครั้ง Read More...
IMAGE พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ ๑๐๐ วัน
เผยแพร่เมื่อ : Saturday, 21 January 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 189 ครั้ง Read More...
IMAGE วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 17 January 2017
จำนวนผู้เข้าชม : 247 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษา "Let Me Fly" Career Planning Workshop
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 26 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 304 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการบริการวิชาการแก่สังคมรำลึกถึงดอนกิโฆเต้ฯ ภาค ๒
เผยแพร่เมื่อ : Thursday, 22 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 464 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการพัฒนานักศึกษา "ภาษาตะวันตกสัมพันธ์"
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 21 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 310 ครั้ง Read More...
IMAGE โครงการอบรมผู้นำนักศึกษา หัวข้อ “PDCA สำคัญไฉน”
เผยแพร่เมื่อ : Wednesday, 14 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 330 ครั้ง Read More...
IMAGE พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๘๙
เผยแพร่เมื่อ : Monday, 05 December 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 181 ครั้ง Read More...
IMAGE วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๔๕ ปี
เผยแพร่เมื่อ : Saturday, 26 November 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 275 ครั้ง Read More...
IMAGE ชาวมนุษยศาสตร์ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
เผยแพร่เมื่อ : Tuesday, 22 November 2016
จำนวนผู้เข้าชม : 264 ครั้ง Read More...

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ