รายละเอียดเพิ่มเติม


 1. กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่  (ส่วนกลาง) ภาค 2 ปีการศึกษา 2566

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. - 19 พ.ย. 2566
รับสมัครด้วยตนเอง    ระหว่างวันที่ 16 - 19 พ.ย. 2566

 2. ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2566

ปฏิทินการศึกษา : ปฏิทินการศึกษาการศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลด : ระเบียบการและคู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง)  
    1. สารบัญ
    2. รายละเอียดและข้อควรทราบเกี่ยวกับการสมัครเรียน
    3. แผนกำหนดการและโครงสร้างหลักสูตร
    4. ภาคผนวก (ข้อบังคับ ม.ร., ระเบียบ ม.ร. และประกาศ ม.ร.)
ตารางเรียน :   ตารางเรียน มร. 30 (ส่วนกลาง) ภาค 2 ปีการศึกษา 2566  
ทดสอบภาษาไทย :  การทดสอบภาษาไทยสำหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ ปีการศึกษาที่ 2/2566

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ โทร. 02-310-8615,
 02-310-8623 Line 023108623


3. การรับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ทางอินเทอร์เน็ต ภาค 2 ปีการศึกษา 2566 (ส่วนกลาง) 
    ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. - 19 พ.ย. 2566
 
  1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่
    โทร.02-310-8615, 02-310-8623 , 02-310-8000 ต่อ 4831, 4836-38
    Line 023108623 
  2. สอบถามสถานะการชำระเงิน (สำหรับผุ้สมัครทางอินเทอร์เน็ต) โทร.02-310-8052,     
    02-310-8142

4. การสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 
    กำหนดการรับสมัครด้วยตนเอง 
    ระหว่างวันที่ 16 - 19 พ.ย. 2566