ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ (วิทยาเขตบางนา) อาคารสองแคว 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนได้ที่