คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก(ราม1) อาคาร 2 ชั้น 1

        หมายเลขติดต่อโครงการฯ โทรศัพท์ :  0891297822  

        Page
https://www.facebook.com/basp.humanru

 

ข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2566

คู่มือรับสมัคร 
https://drive.google.com/file/d/1H56FVKZwiip-dkeyUqjLSs5BnYZyz3Wi/view

       โครงการศึกษาภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์
      เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 
      ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 

      - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

      - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

      - สาขาวิชาภาษาจีน

      - สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก

 
      จบได้ภายใน 8 ภาคการศึกษา
 
      จัดการเรียนสอนภาคค่ำ
      วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.00 – 21.00 น.
 
      สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2566
      เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
      ณ โครงการศึกษาภาคพิเศษ
      คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1
      02-310-8266
      089-129-7822
      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.